Co to jest VIN?
VIN z angielsiekgo Vehicle Identification Number oznacza numer identyfikacyjny pojazdu.
Jest to unikalny, 17-sto znakowy kod składający się z liter i cyfr. VIN nie posiada liter I, O oraz Q. Dla każdego pojazdu przyznawany jest jeden unikalny numer VIN. Numer ten jest nadawnay i umieszczany na pojazdach przez ich producenta.
Od 1981 obowiązuje obecny 17-sto znakowy stanadard zapisu kodu VIN.

Kod VIN składa się z 3 części:
I - WMI (1-3 znak VIN)
II - VDS (4-9 znak)
III - VIS (10-17 znak)

Cześć I WMI
WMI (World Manufacturer Identifier) - Trzy pierwsze znaki określają region i nazwę producenta

Cześć II VDS
VDS (Vehicle Descriptor Section) - Znaki od czartego do dziewiątego kodują typ pojazdu. Każdy producent dowolnie, wg. własnego uznania koduje w tej części informację o pojeździe. Mogą to być informacje m.in. o modelu, rodzaju nadwozia, silniku, skrzyni biegów, liczbie drzwi, systemach bezpieczeństwa, rodzaju wykonania itp. 9-ty znak w Stanach Zjednaczonych oraz w niektórych nowszych pojazdach na świecie pełni rolę cyfry kontrolnej.

Cześć III VIS
VIS (Vehicle Identifier Section) - Znaki od dziesiątego do siedemnastego określają numer własny pojazdu. Służą do nadania unikatowego numeru konkretnego pojazdu. 10-ty znak zwykle określa rok modelowy pojazdu. 11-ty znak często koduje zakład produkcyjny w którym został wytworzony. Ostatnie znaki najczęściej są numerem porządkowym nadawanym przez producenta pojazdu automatycznie kolejnym wychodzącym z danej produkcji pojazdom.MasterNET.pl